Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Hơn 22 tỷ đồng đầu tư triển khai quản lý rừng bền vững 
Đề án thực hiện quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng giai đoạn 2016-2020 vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đặt mục tiêu tới năm 2020 có ít nhất 500.000 ha rừng sản xuất được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, trong đó 350.000 ha rừng trồng và 150.000 ha rừng tự nhiên. Đồng thời, xây dựng và phát triển Hệ thống Chứng chỉ rừng Việt Nam; nâng cao năng lực cho các bên liên quan để thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam.

Để đạt được các mục tiêu này, thời gian tới nhiều nội dung cụ thể sẽ được triển khai gồm: Xây dựng Bộ Tiêu chuẩn QLRBV của Việt Nam trên cơ sở hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế; rà soát, quy hoạch, lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm triển khai QLRBV trên phạm vi cả nước và vùng sinh thái.

Bên cạnh đó, xây dựng Thông tư quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ rừng, quyền hạn và nhiệm vụ của các tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ rừng; quảng bá thương hiệu chứng chỉ QLRBV quốc gia tới các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu trong nước cũng như quốc tế, trước mắt ưu tiên các thị trường xuất khẩu gỗ trọng điểm của Việt Nam…

Dự kiến, tổng kinh phí để thực hiện Đề án khoảng 22,3 tỉ đồng. Trong đó, triển khai QLRBV là 9,4 tỉ đồng; triển khai cấp chứng chỉ rừng Việt Nam là 6,4 tỉ đồng và 6,5 tỉ đồng cho việc nâng cao năng lực và nhận thức về cấp chứng chỉ QLRBV.

Theo monre.gov.vn

 

[Trở về]