Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường 

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ 108.885 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp môi trường đã được bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2015 để hỗ trợ 10 tỉnh thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích.

10 tỉnh được phân bổ gồm: Hà Giang 9.500 triệu đồng; Bắc Kạn 6.460 triệu đồng; Phú Thọ 3.000 triệu đồng; Lạng Sơn 31.112 triệu đồng; Thanh Hóa 23.143 triệu đồng; Nghệ An 15.170 triệu đồng; Quảng Trị 6.000 triệu đồng; Gia Lai 11.000 triệu đồng; Kon Tum 3.500 triệu đồng.

Số kinh phí còn lại (19.507 triệu đồng) Bộ Tài chính chuyển vào dự phòng ngân sách Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thẩm định thủ tục, hồ sơ và tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được phân bổ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Theo monre.gov.vn

[Trở về]