Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 

Ngày 18/01/2019, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tổ chức Hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường, đánh giá những công việc đã thực hiện được trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh; Ban Giám đốc Sở và toàn thể trưởng phó các phòng, các đơn vị trực thuộc của Sở; lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố; phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố;

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Huỳnh Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Sở tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu thông qua chương trình Hội Nghị.

Đ/c Lê Đăng Nhật - Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo tóm tắt

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi Trường, ông Lê Đăng Nhật - Phó Giám đốc Sở đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018 và phương hướng năm 2019 của ngành tài nguyên môi trường tỉnh Bình Phước: Tình hình cụ thể hóa chính sách và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự; Công tác thanh tra kiểm tra; Công tác quản lý nhà nước về đất đai; Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và khoáng sản.

Phần báo cáo tham luận và thảo luận các đại biểu đã nêu lên những vấn đề tồn tại và vướng mắc của địa phương mình về các vấn đề san lấp mặt bằng, khai thác sỏi phún, vấn đề khai thác cát, các quy định về tách thửa đất nông nghiệp và hiến đất làm đường …và một số vấn đề về công tác cán bộ nhân sự.

 Nhìn chung, trong năm 2018 cơ bản ngành tài nguyên và môi trường đã hoàn thành các chương trình kế hoạch đề ra. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành tài nguyên và tôi trường ra sức học tập, nghiên cứu, vận dụng chính sách pháp luật vào tình hình thực tiễn kinh tế xã hội của địa phương, từ đó quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chung vào sự phát triển tỉnh nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, ngành tài nguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại và hạn chế, một số dự án phải chuyển sang kế hoạch năm 2019; tỷ lệ cấp GCNQSD đất đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần vẫn còn thấp; chưa hoàn thành hạng mục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính; tình trạng phân lô bán nền và tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép còn diễn ra trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; tình hình khai thác cát, sỏi trái phép vẫn còn diễn ra; phản ánh của tổ chức và công dân về thái độ phục vụ, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn xãy ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Sở tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức ngành thực hiện tốt quy định của pháp luật, tránh nhũng nhiễu phiền hà cho tổ chức và công dân để góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường quản lý. Tổ chức và đưa bộ máy đi vào hoạt động theo Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tổ chức các Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước... Đồng thời thanh tra trách nhiệm và tiêu chuẩn đạo đức, cần xây cần chống trong ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Huỳnh Anh Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh biểu dương những kết quả công tác của Sở trong năm 2018, đồng thời, nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2019. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch tỉnh lưu ý và nhắc nhở các vấn đề về công tác cấp giấy chứng nhận theo quyết định số 08, quản lý khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, tham mưu hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản, tham mưu đối với trường hợp đất hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Đ/c Lê Hoàng Lâm – Giám đốc Sở phát biểu tại Hội Nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Hoàng Lâm - Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Huỳnh Anh Minh. Đồng thời, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2018 của ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Phước; tổ chức thực hiện ngay một số nhiệm vụ trong năm 2019 như: hoàn thiện tổ chức bộ máy của Sở theo Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy; đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất theo Quyết định số 08; tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với lĩnh vực ngành,...

Đình Lực

         

 

[Trở về]