Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 
Ngày 8 tháng 8 năm 2019, tại hội trường Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh đã diễn ra Hội nghị tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

      Tham dự Hội nghị và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê đất đai 2019 có ông Lê Hoàng Lâm – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bà Lê Thị Thanh Xuân - Trưởng phòng Thống kê, kiểm kê đất đai - Cục Kiểm soát quản lý sử dụng đất, bà Lê Minh Hạnh - Phó trưởng phòng Đo đạc bản đồ và Cơ sở dữ liệu - Cục đăng ký đất đai và ông Lê Văn Tỉnh cán bộ Trung tâm dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đối tượng tập huấn là các cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 11 huyện, thị xã, thành phố cùng với toàn bộ cán bộ địa chính xã, phường trong toàn tỉnh.

        Ông Lê Hoàng Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị và quán triệt Chỉ thị số 15/CT-TTg

                  Bà Lê Thị Thanh Xuân giới thiệu nội dung đổi mới của Thông tư 27/2018​

       Thông qua tập huấn, các cán bộ chuyên môn sẽ nắm bắt được các cơ sở pháp lý và phần mềm phục vụ cho công tác Kiểm kê đất đai 2019.

Quang Hưng

 

[Trở về]