Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị phản biện xã hội dự thảo quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

Ngày 14/12, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo quy định về chính sách, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Quang Toản - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Ông Trương Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định các nội dung về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về đất đai, nó ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Do đó, việc xây dựng Quyết định đảm bảo theo quy định của luật Đất đai, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh Bình Phước; đảm bảo sự công bằng, quyền lợi của người thu hồi trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tạo sự đồng thuận của người bị thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo báo cáo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, vấn đề đất đai rất phức tạp, nhạy cảm; liên quan đến lợi ích thiết thực của mỗi tổ chức, cá nhân. Nếu cụ thể hóa chính sách phù hợp với pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và hài hòa về mặt lợi ích thì được nhân dân đồng tình ủng hộ, không xảy ra khiếu kiện dẫn đến xung đột, mâu thuẫn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, về cơ bản Dự thảo chính sách đã thể hiện được nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, nhà nước; một số nội dung chính sách thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được cụ thể hóa khá phù hợp với thực tiễn và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Về bố cục và kỹ thuật xây dựng cơ bản đáp ứng theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội thành viên và thành viên Câu lạc bộ Trí thức và các ban, ngành đã cho ý kiến cụ thể vào từng chương, điều, mục trong dự thảo quy định về chính sách, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Tiến sỹ Phan Thông Anh - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước cho ý kiến tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đại đã tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến dự thảo.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quang Toản nhấn mạnh, chính quyền rất quan tâm đến chính sách bồi thường, hỗ trợ cho người dân, đồng thời đây là chủ trương có sự tác động rộng, nhạy cảm và liên quan đến quyền lợi của con người.

Ông Toản cho rằng, khi văn bản ban hành ra cần phải đúng, đồng thuận với xã hội nhằm đảm bảo lợi ích của người bị thu hồi đất và nhà đầu tư. Làm sao tạo sự hài hòa giữa các bên liên quan. Đồng thời tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, sau đó gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉnh sửa và bổ sung vào bản dự thảo. Ông Toản cho biết, Mặt trận sẽ giám sát sự tiếp thu và không tiếp thu của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đình Lực

 

 

[Trở về]