Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị giao ban ngành tài nguyên và môi trường Quý III/2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2018. 

Chiều ngày 11/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban ngành tài nguyên và môi trường Quý III/2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Lâm- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Lê Hoàng Lâm, Tnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

            Tại Hội nghị giao ban, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá kết quả công tác trong Quý III năm 2018, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát Chương trình công tác năm; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực được giao; đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Qua dự thảo báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Quý III do đồng chí Huỳnh Anh Tuấn – Chánh văn phòng Sở trình bày, Hội nghị cơ bản nhất trí và đánh giá:

            Trong kỳ, Sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao phó; một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đạt kết quả cao như tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa I; Xây dựng và trình Ban thường vụ Tỉnh ủy Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Tờ trình số 462/TTr-STNMT ngày 24/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước...

            Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại diện các đơn vị dự hội nghị. Đối với công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương, hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các tồn tại, vi phạm trong các lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản … Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, Lãnh đạo Sở đã trao đổi cùng địa phương để giải đáp những vướng mắc, đưa ra một số giải pháp cơ bản tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; báo cáo Lãnh đạo Sở để có hướng giải quyết hiệu quả.

            Đồng chí Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở tổng kết những nội dung chính tại Hội nghị; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần triển khai ngay để tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Quý IV/2018 như: Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy để đưa tổ chức bộ máy, cán bộ Sở đi vào hoạt động chính thức từ 01/01/2019 ; Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã thực hiện Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Tiếp tục thực hiện các dự án: xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp GCNQSD đất cho các công ty nông, lâm nghiệp; xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Phước; Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bình Phước; Trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án Điều tra, lập danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Tiếp tục triển khai thực hiện dự án khoanh định vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước,…

          Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Lâm công bố và trao bằng khen, kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường của Bộ Tài nguyên và môi trường cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

            Đồng chí Giám đốc Sở đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm cùng chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

            Cũng tại Hội nghị giao ban, Sở đã tổ chức Lễ tri ân và chia tay đồng chí Nguyễn Song Đoàn, Phó Giám đốc Sở nghỉ hưu theo chế độ.

Tri ân và chia tay đồng chí Nguyễn Song Đoàn nghỉ hưu theo chế độ

Quí Châu

[Trở về]