Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 

          Ngày 13/01/2020 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Dự Hội nghị có ông Lê Hoàng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức Khối văn phòng Sở và Chi cục quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường.

             Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020 đã thể hiện kết quả đạt được của Sở trong năm 2019, trong đó nổi bật là; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án 999-ĐA/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; kết quả cấp GCNQSD đất lần đầu trên toàn tỉnh đạt 97,28% tăng 3,78% so với cùng kỳ năm 2018...

          Bên cạnh những kết quả đạt được báo cáo củng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, cụ thể: công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020 tại địa phương còn chậm; tình hình giải quyết hồ sơ cho tổ chức và công dân vẫn còn xảy ra tình trạng trễ hạn... và phương hướng khắc phục trong năm 2020.

          Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính, kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, kết quả thực hiện phong trào thi đua của cơ quan và công đoàn, kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019. Đồng thời, Hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

          Nhân dịp này ông Vương Văn Hào - Chủ tịch công đoàn Sở, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai cũng đã thay mặt toàn thể công chức, viên chức của Sở phát động phong trào thi đua và thực hiện ký kết giao ước thi đua với chính quyền với những chỉ tiêu thi đua cụ thể, thể hiện sự quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao của toàn thể công chức, viên chức trong năm mới 2020.

Ký kết giao ước thi đua giữa đại diện chính quyền và Công đoàn cơ sở

           Phát biểu tại Hội nghị ông Lê Hoàng Lâm - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở đã biểu dương những kết quả mà toàn thể công chức, viên chức đã đạt được. Đồng thơi, đề nghị trong năm 2020 toàn thể công chức, viên chức cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tập trung váo một số nội dung sau: Tham mưu tháo gỡ khó khăn đối với đất thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phương án xử lý các khu đất công trên địa bàn tình; xác định giá của các dự án; các chính sách về xử lý chất thải chăn nuôi; thực hiện quản lý tốt về tài nguyên và môi trường và giải quyết các vướng mắc có liên quan...

Đồng chí Lê Hoàng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

            Để đạt được những kết quả đó các đơn vị cần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ đúng tiến độ và đạt chất lượng. Bên cạnh đó, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị, coi đó là tiền đề để hoàn thành nhiệm vụ được giao và không để tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; cùng với đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị để từ đó phân công nhiệm vụ và có các giải pháp phù hợp.

Phạm Xuân

[Trở về]