Slideshow Image 1
Trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Hưng và 65 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Kim Thái Tin có hình
(CTTĐTBP) - Đây là phần thưởng, vinh dự lớn lao, đồng thời khẳng định quá trình xuyên suốt phấn đấu, trưởng thành và cống hiến không biết mệt mỏi của hai đồng chí.
Xem tiếp