Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Giới thiệu chung về Sở Tài nguyên và Môi trường Tin có hình
 Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước được thành lập theo Quyết định số 64/2003/QĐ-UBND ngày 03/07/2003 của UBND tỉnh Bình Phước.
 I- Giới thiệu chung

- Tên cơ quan : Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước.

- Tên giao dịch quốc tế: Department of Natural Resources and Environment.

- Tên viết tắt: STNMT Bình Phước

- Chức năng, nhiệm vụ: Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Ban lãnh đạo Sở:

+ Giám đốc: Ông Lê Hoàng Lâm

+ Phó giám đốc: Ông Nguyễn Song Đoàn

+ Phó Giám đốc: Ông Lê Đăng Nhật

+ Phó Giám đốc: Ông Trương Văn Phúc

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 99 người

- Trụ sở Văn phòng: Quốc lộ 14, KP Thanh Bình, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

- Số điện thoại: 0271.3879 110
- Số FAX: 0271.3879110

- Email:  stnmt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm vi hoạt động: Tỉnh Bình Phước

II- Quá trình thành lập Sở Tài nguyên và môi trường

- Sở Tài nguyên và Môi trường do UBND tỉnh Bình Phước thành lập theo Quyết định số 64/2003/QĐ-UB ngày 03/07/2003.

- Sở Tài nguyên và Môi trường ngày nay được thành lập trên cơ sở từ Chi cục quản lý ruộng đất Sông Bé, rồi đến Chi cục quản lý đất đai vào những năm 1980; sau đó được đổi tên thành Sở Địa chính tỉnh Sông Bé, năm 1997 tỉnh Bình Phước được tái lập đổi tên thành Sở Địa chính Bình Phước và đến năm 2003 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới quản lý nguồn tài nguyên đất đai, khoáng sản, nước và lĩnh vực môi trường từ đó Nhà nước cho phép thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Phước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn,đo đạc và bản đồ, thực hiện dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

[Trở về]