Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Công bố kết luận thanh tra 

Ngày 27/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi họp công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2016. Đến dự cuộc họp có Ông Nguyễn Đức Bá - Chánh Thanh tra Sở, Ông Nguyễn Văn Biên - Trưởng Phòng Tài nguyên Khoáng sản, cùng đại diện các sở, ngành có liên quan và đại diện các đơn vị được thanh tra.

         Đoàn thanh tra liên ngành khoáng sản đã tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai, lao động, an toàn và vệ sinh lao động, Luật thuế và công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm tại 16/18 đơn vị đang khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Qua quá trình thanh tra, các đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉnh hầu hết các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động khoáng sản. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra vẫn còn một số đơn vị vi phạm quy định như: khai thác vượt công suất thiết kế được phép hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản; chưa lập thủ tục thuê đất, cấp GCNQSD đất; chưa xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt...Qua đó đã phạt cảnh cáo, xử lý vi phạm hành chính đối với một số đơn vị, đồng thời yêu cầu các đơn vị có vi phạm cam kết nhanh chóng khắc phục trong vòng 2 tháng và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát; nếu tái phạm thì sẽ xử phạt theo quy định.

          Kết thúc buổi họp, đại diện các sở, ngành đã giải đáp các ý kiến, thắc mắc của các đơn vị được thanh tra. Đồng thời yêu cầu các đơn vị được thanh tra chấp hành nghiêm Kết luận thanh tra của UBND tỉnh tại Kết luận số 144/KL-UBND ngày 16/6/2017./.

                                                                             Phạm Xuân

[Trở về]