Slideshow Image 1
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
Công bố Kết luận thanh tra 

                  Thực hiện Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Đồng Phú, Hớn Quản, Phú Riềng và Bù Đăng, từ ngày 28/11/2017 đến ngày 22/12/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Đồng Phú, Hớn Quản, Phú Riềng và Bù Đăng.

                   Xét báo cáo kết quả thanh tra số 19/BC-ĐTTr ngày 09/02/2018 của Đoàn thanh tra số 2973/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kết luận số 217/KL-UBND ngày 21/8/2018.

Phòng Thanh tra.

 

 

 

[Trở về]